Vietnamese Road - Gặp gỡ khán giả VTV4 28/10/2016

Mô tả video

Câu chuyện về Enomoto Kaori với trò chơi Vietnamese Road trên chương trình Gặp gỡ khán giả VTV4 phát sóng ngày 28/10/2016.

Google+