TOP 5 sự kiện HanelSoft - Tổng kết 2016

Mô tả video

Năm 2016 với nhiều dấu ấn đậm nét, HanelSoft đã có 1 năm Thành công rực rỡ. Điểm lại 5 trong số rất nhiều sự kiện mà đội ngũ trẻ trung, nhiệt huyết của HanelSoft đã cùng đạt được trong năm 2016; sẵn sàng bước chạy đà quan trọng cho năm mới 2017 đột phá và thắng lợi.

Google+