Top 5 sự kiện Hanel Software Solutions 2015

Mô tả video

Nhìn lại 5 Sự kiện nổi bật của HanelSoft năm 2015 - Tổng kết trong Year-End Party ngày 25/12/2015

Google+