ERP quản lý doanh nghiệp chuyên ngành dược phẩm
15/03/2017

Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, việc ứng dụng CNTT vào tổ chức hoạt động của doanh nghiệp nhằm tăng tính hiệu quả và tính kinh tế  đang được triển khai ngày càng rộng rãi. Ngành dược với rất nhiều yêu cầu quản trị chuyên biệt và đòi hỏi phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định rất khắt khe của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới thì việc có một hệ thống quản lý toàn diện có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Quy trình trong Công ty Dược phẩm

Dược phẩm là một loại hàng hóa rất đặc biệt bởi nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe và mạng sống của người sử dụng. Do vậy, việc sản xuất và kinh doanh dược phẩm phải tuân thủ những quy định khắt khe của Bộ y tế và các tiêu chuẩn thực hành tốt của Tổ chức y tế thế giới (GPs).

Các tiêu chuẩn thực hành tốt của Tổ chức y tế thế giới WHO bao gồm:

- Tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP – Good Manufactoring Practices)

- Tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP – Good Storage Practices)

- Tiêu chuẩn thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP – Good Laboratory Practices)

- Tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc (GDP – Good Distribution Practices)

- Tiêu chuẩn thực hành nhà thuốc tốt (GPP – Good Pharmacy Practices)

erp dược phẩm

Tình hình phần mềm ERP dành cho doanh nghiệp dược phẩm

Phần mềm nội:

 • Hầu như không có những phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp dành riêng cho ngành dược phẩm.
 • Các công ty buộc phải sử dụng những phần mềm viết chung cho các loại hình doanh nghiệp khác nên khó đáp ứng tốt các yêu cầu quản lý đặc thù của ngành dược phẩm.
 • Hoặc các công ty phải sử dụng nhiều phần mềm khác nhau như kế toán, bán hàng, quản lý kho…Điều đó làm cho nhân viên phải nhập liệu nhiều lần, dữ liệu khó đồng nhất và không kịp thời…
 • Nhiều công ty còn sử dụng phần mềm được phát triển trên những công nghệ cũ đã bị ngưng hỗ trợ và không còn được tiếp tục phát triển như Foxpro…

 Phần mềm ngoại:

 • Hầu hết các phần mềm ngoại có công nghệ tốt đều rất đắt đỏ.
 • Các nghiệp vụ được phần mềm ngoại hỗ trợ khó đáp ứng được cho các công ty Việt Nam do sự thay đổi nhanh chóng các chính sách của nhà nước và của chính các doanh nghiệp.
 • Các phần mềm ngoại thường không cung cấp mã nguồn cho các đối tác triển khai tại VN nên rất khó sửa đổi nên có sao dùng vậy hoặc chi chi phí sửa đổi rất đắt

Các doanh nghiệp dược phẩm cần các phần mềm ERP như thế nào

Về quản lý:

 • Tuân thủ các qui định của nhà nước.
 • Quản lý toàn bộ hoạt động doanh nghiệp từ mua hàng, bán hàng, tài chính kế toán, quản lý sản xuất, quản lý kho, quản lý tài sản, quản lý nhân viên…theo hướng tích hợp và đồng nhất trong một phần mềm.
 • Làm chủ tình hình: nhờ Quản lý tốt toàn bộ hoạt động của mình nên doanh nghiệp sẽ có thông tin kịp thời và đầy đủ để làm chủ tình hình khi đưa ra các quyết định điều hành.

Về kỹ thuật:

 • Phát triển trên nền tảng công nghệ mới dễ nâng cấp, dễ bảo trì.
 • Giao diện thân thiện, dễ quản lý, dễ sử dụng, dễ backup dữ liệu…
 • Có nhiều tiện ích như drilldown, lọc, tìm kiếm,… cũng như dễ dàng xuất (/nhập) dữ liệu ra (/từ) phần mềm khác như Excel, Acess…

 Khác:

 • Giá cả hợp lý
 • Chế độ hậu mãi tốt…

 Phần mềm ERP hiệu quả là giúp doanh nghiệp quản lý được:

 • Quản lý đơn mua hàng, nhà cung cấp, tình hình mua hàng…
 • Quản lý doanh số bán theo mặt hàng, nhóm mặt hàng, khách hàng, nhóm khách hàng, trình dược viên, tỉnh thành, vùng miền…
 • Quản lý doanh số của các mặt hàng theo nhà cung cấp.
 • Quản lý tự động giá bán theo từng chính sách giá như OTC, giá thầu cho từng bệnh viện…có lưu lại lịch sử giá.
 • Quản lý công nợ, hạn thanh toán, nợ quá hạn, nợ từng hóa đơn theo khách hàng, nhà cung cấp, trình dược viên.
 • Quản lý tồn kho theo số lô, hạn dùng của nguyên liệu, thành phẩm
 • Quản lý tồn kho của mặt hàng theo nhà cung cấp
 • Quản lý tồn kho theo vị trí
 • Quản lý công thức sản xuất, tính bù hàm lượng, độ ẩm…trong lệnh sản xuất.
 • Quản lý quá trình sản xuất.
 • Tính toán giá thành sản phẩm sản xuất theo lô, mặt hàng.
 • Quản lý việc chấm công, tính lương, đánh giá nhân viên…

Giúp doanh nghiệp làm chủ tình hình: nhờ quản lý tốt toàn bộ hoạt động của mình nên doanh nghiệp sẽ có thông tin kịp thời và đầy đủ để làm chủ tình hình khi đưa ra các quyết định điều hành kinh doanh và sản xuất.

 

Tags:ERP,Dược phẩm,doanh nghiep,quản lý doanh nghiệp

Google+