Chính phủ điện tử

Thị thực điện tử (e-Visa)

Dự án Thị thực điện tử được phát triển bởi HanelSoft từ tháng 6 năm 2016 và dự kiến sẽ hoạt động từ tháng 6 năm 2017 được triển khai cho Tổng cục An Ninh (Bộ Công An – A72). 

Hệ thống E-visa xây dựng tập trung, thống nhất mọi nguồn dữ liệu liên quan tới quá trình người nhập cảnh, xuất cảnh.  Hệ thống đáp ứng chính xác, kịp thời có hiệu quả các yêu cầu xử lý thông tin phục vụ công tác quản lý xuất nhập cảnh. Hệ thống hỗ trợ đắc lực công tác đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn xã hội và các yêu cầu phân tích, thống kê nhà nước về người xuất nhập cảnh. E-visa cũng cung cấp cổng thông tin giúp người dùng đăng ký, tra cứu, kiểm tra thông tin về thị thực nhập cảnh.

evisa vietnam

Google+