Chính phủ điện tử

Quản lý vận động viên

Quản lý Vận động viên là phần mềm quản lý hoàn chỉnh, hỗ trợ đắc lực công việc quản lý của các cán bộ trực thuộc các đơn vị Thể dục thể thao.

 

Quản lý vận động viên

 

Phần mềm cung cấp các tính năng như:

•    Quản lý tuyển chọn 

•    Quản lý vận động viên 

•    Quản lý giải đấu

Bên cạnh đó, quản trị viên có thể sử dụng những tính năng cơ bản của một phần mềm quản lý như: Quản lý thông tin hồ sơ, theo dõi quá trình phát triển,thành tích, chấn thương của các vận động viên từ giai đoạn tuyển chọn, đào tạo tập huấn, đến đi thi đấu.

 

Quản lý phân quyền

 

 • Quản lý tuyển chọn Vận động viên
  • Danh sách đợt tuyển chọn
 • Quản lý vận động viên
  • Danh sách vận động viên
  • Danh sách bảo hiểm vận động viên
  • Danh sách vận động viên bị chấn thương
 • Quản lý đợt tập huấn
  •  Danh sách đợt tập huấn
 • Quản lý đi thi đấu
  • Danh sách đi thi đấu
  • Danh sách thành tích vận động viên quốc tế
 • Quản lý tổ chức giải đấu
  • Danh sách giải đấu
  • Danh sách lịch thi đấu
 • Quản lý thông tin chung
  • Danh sách cán bộ
  • Danh sách bộ môn
 • Báo cáo, thống kê
  • Báo cáo chi tiết vận động viên
  • Thống kê số lượng vận động viên theo tuyến
  • Thống kê số lượng vận động viên theo tuổi
  • Thống kê số lượng huy chương
  • Báo cáo lịch và kết quả thi đấu
  • Thống kê chấn thương vận động viên
Google+