Chính phủ điện tử

Quản lý du lịch

Quản lý du lịch là phần mềm quản lý hoàn chỉnh, hỗ trợ công việc quản lý của các cán bộ du lịch. Hệ thống có khả năng cung cấp báo cáo, thông kê phục vụ công tác quản lý du lịch. Bên cạnh đó, người dùng có thể xuất báo cáo ra file word, file excel và in văn bản trong trường hợp máy tính có kết nối máy in. 

 

Doanh nghiệp lữ hành

 

Phần mềm Quản lý du lịch đảm bảo 3 yếu tố đem lại cho người dùng:

 • Tính thân thiện: Giao diện thân thiện, gần gũi với người sử dụng
 • Tính bảo mật: Tính an toàn và bảo mật thông tin cao
 • Tính mở rộng: Có khả năng phát triển và mở rộng phần mềm 

 

Thống kê chi tiết

Quản lý lữ hành

 • Doanh nghiệp lữ hành quốc tế: Quản lý thông tin và hồ sơ của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế
 • Doanh nghiệp lữ hành nội địa
 • Chi nhánh doanh nghiệp lữ hành nước ngoài
 • Văn phòng đại diện doanh nghiệp lữ hành nước ngoài
 • Chi nhánh doanh nghệp lữ hành trong nước
 • Văn phòng đại diện doanh nghiệp lữ hành trong nước
 • Đại lý lữ hành
 • Doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch
 • Điểm mua sắm đạt chuẩn
 • Điểm du lịch
 • Khu du lịch
 • Tuyến du lịch
 • Hướng dẫn viên
 • Thuyết minh viên

 

Quản lý cơ sở lưu trú

 • Cơ sở lưu trú đã xếp hạng
 • Cơ sở lưu trú chưa xếp hạng
 • Nhà hàng đạt chuẩn
 • Văn phòng đại diện cơ sở lưu trú
Google+