Just-In-Time Manufacturing Management System

Just-In-Time Manufacturing Management System cung cấp một phương pháp tiếp cận có hệ thống đáp ứng tất cả nhu cầu của bạn về quản lý hoạt động sản xuất, quản lý kho và kiểm soát chất lượng với các tính năng chuyên sâu. Hệ thống này là một hệ thống quản lý mạnh mẽ với khả năng xử lý đa dạng và quy mô của môi trường sản xuất.

 

Trải nghiệm sức mạnh của một hệ thống này khi bạn loại bỏ các mục trùng lặp, giảm thiểu sai sót trong quá trình sản xuất, tối giảm hàng tồn kho và giảm sản phẩm lỗi tối đa, cắt giảm lần lượt các chi phí, giúp tiết kiệm thời gian và tăng liên lạc qua chuỗi cung ứng của bạn. Với những nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực cải thiện quy trình và tối ưu hóa luồng công việc xuyên suốt, hệ thống này giúp tối đa hóa những giá trị ngoài giới hạn hiện nay của bạn, mang lại lợi ích và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng cho bạn. Ngoài ra, hệ thống này giúp tăng cái nhìn và thời gian phản ứng bằng Shared Calendar, Email Integration, Employee Portal và nhiều Statistics Charts & Diagrams.

 

Hệ thống có thể tích hợp với hệ thống Logistic, hệ thống quản lý chuỗi cung ứng.

 

Lợi ích

 

Just-In-Time Manufacturing Management System cung cấp một giải pháp mạnh mẽ mà tinh gọn, sử dụng đơn giản, cho phép các tổ chức sản xuất chạy và liên tục cải thiện sự kết hợp độc đáo của quy trình sản xuất rời rạc, sản xuất liên tục và sản xuất tinh gọn tại nhiều nơi và nhiều vùng địa lý khác nhau trên một nền tảng thống nhất:

 

Cải thiện khả năng quan sát của Nhà sản xuất

Các nhà sản xuất sẽ có cái nhìn đầy đủ về thiết kế và kế hoạch, tình hình sản xuất, kiểm soát chất lượng, hàng tồn kho, giá vốn hàng bán.

 

Tăng hiệu quả hoạt động sản xuất

Tối giảm các thủ tục và quy trình gây cản trở năng suất và làm chậm việc thiết kế, sáng tạo, và giao hàng.

 

Đảm bảo giao hàng đúng hạn

Cải thiện hoạt động kiểm soát các thành phần trong hàng tồn kho, lập kế hoạch nhu cầu chính xác hơn, sắp xếp hợp lý kế hoạch sản xuất, và phối hợp hiệu quả hơn trong các hoạt động phân phối.

 

Nâng cao chất lượng sản phẩm trong quy trình sản xuất

Giám sát các sản phẩm lỗi và các sản phẩm có vấn đề, xác định chính xác điểm nào trong khâu thiết kế hoặc quy trình sản xuất mà các vấn đề đang xảy ra. Từ đó, thực hiện các giải pháp để giải quyết những vấn đề này một cách nhanh chóng.

 

Giảm thiểu chi phí sản xuất và hàng tồn kho

 • Tăng cường năng suất lao động
 • Nâng cao độ chính xác trong các tầng lớp quy trình sản xuất để giảm thiểu phế phẩm.
 • Theo dõi tốt hơn các thành phần và doanh thu của thành phẩm, kết hợp với lập kế hoạch nhu cầu chính xác hơn, loại bỏ hàng tồn kho dư thừa gây tốn kém.
 • Cải thiện tầm nhìn về tất cả các khía cạnh tài chính của sản xuất có thể giúp xác định các lĩnh vực tiềm năng để tiết kiệm và giảm chi phí vốn hàng bán.

 

Cải thiện khả năng hợp tác

Cho phép các công ty chia sẻ dữ liệu quan trọng liên quan tới hoạt động sản xuất bằng các tính năng Cổng thông tin khách hàng, Chia sẻ lịch, và tích hợp Email với tất cả các nhân viên.

Quản lý mua hàng

 • Quản lý báo giá
 • Đơn mua hàng
 • Dữ liệu nhà cung cấp
 • Bảng giá
 • Mua sắm tự động hóa
 • Yêu cầu mua sắm ngoại lệ
 • Mua hàng với vận chuyển hàng đến
 • Mua hàng với hóa đơn phải trả
 • Phân tích mua hàng
 • Báo cáo mua hàng
 • Tích hợp Email

 

Quản lý bán hàng

 • Quản lý báo giá
 • Đơn đặt hàng
 • Dữ liệu khách hàng
 • Dữ liệu sản phẩm
 • Bán hàng với giao hàng /lệnh sản xuất
 • Bán hàng với Hóa đơn
 • Phân tích bán hàng
 • Báo cáo bán hàng
 • Thống kê bằng biểu đồ & sơ đồ
 • Tích hợp email

 

Quản lý kho

 • Quản lý theo phương pháp FIFO/LIFO/Trung bình
 • Quản lý số serial và gói hàng.
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Theo dõi di chuyển nội bộ
 • Quản lý vận chuyển
 • Kiểm soát chất lượng (QC)
 • Hỗ trợ mã vạch
 • Phân bổ, quản lý và định giá nguyên vật liệu
 • Quản lý theo lô hàng
 • Quản lý địa điểm kho

 

Quản lý sản xuất

 • Lệnh sản xuất
 • Yêu cầu sản xuất
 • Đặt hàng sửa chữa
 • Lập kế hoạch yêu cầu và hàng tồn kho
 • Tính toán và lập kế hoạch năng lực sản xuất
 • Lịch sản xuất
 • Lập kế hoạch nguồn lực và hoạt động sản xuất
 • Định mức nguyên vật liệu (BOM)
 • Quy trình sản xuất (Routing)
 • Đơn vị sản xuất
 • Sản xuất thủ công
 • Kết hợp sản xuất
 • Quy trình dịch vụ
 • Phân tích yêu cầu sản xuất
 • Thống kế bằng sơ đồ & biểu đồ

 

Kế toán

 • Tính toán chi phí sản xuất sơ bộ
 • Tính toán chi phí sản xuất đồng thời
 • Tính toán chi phí sản xuất cuối cùng
 • Hóa đơn
 • Thanh toán
 • Sổ cái
 • Các khoản phải thu
 • Các khoản phải trả
 • Thuế
 • Báo cáo tài chính & thuế
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý ngân sách
 • Đa tiền tệ
 • Định giá hàng tồn kho bằng phương pháp FIFO/LIFO/Trung bình
 • Kế toán phân tích
 • Các báo cáo kế toán khác

 

Quản lý nhân sự

 • Đăng ký nhân viên
 • Quản lý nghỉ phép
 • Quản lý chấm công
 • Đánh giá nhân viên
 • Tuyển dụng
 • Chi phí nhân sự
 • Trả lương
 • Cổng thông tin nhân viên
 • Tích hợp Email
Google+