Distributed Warehouse Management System

Trong thế giới kinh doanh cạnh tranh khốc liệt ngày nay, việc kiểm soát hàng tồn kho chính xác là một phần thiết yếu của một công ty được tổ chức tốt và thành công.

 

Không ai được trang bị tốt hơn chúng tôi để thiết lập một giải pháp kiểm soát hàng tồn kho phù hợp với hoạt động kinh doanh đặc thù của bạn với chi phí hiệu quả. Hệ thống quản lý kho DWMS là ứng dụng phần mềm hỗ trợ các hoạt động hàng ngày trong nhà kho.

 

Nó cho phép tổ chức của bạn có được thông tin kịp thời, chính xác về hóa đơn hàng hóa, vận chuyển hàng hóa giữa các địa điểm, hàng bán, và hàng hóa cần phải loại bỏ. Ngoài ra, bạn cần phải định giá chính xác và cập nhật trạng thái của hàng hóa còn lại trong kho tại bất kỳ thời điểm nào trên cơ sở màu sắc, kích thước, khối lượng (BxWxH), loại hàng hóa, số lô hàng, mã số và ngày hết hạn còn lại trong kho.

 

“Nếu hết hàng, bạn sẽ mất doanh thu. Nếu bạn có quá nhiều hàng tồn kho, nó có thể khiến bạn mất tiền.”

 

Lợi ích

Theo dõi hàng tồn kho & các lô hàng chính xác

Giảm thiểu chi phí, cải thiện dòng tiền bằng cách tránh dư thừa hàng tồn kho, và tránh lãng phí không gian kho không được sử dụng bằng cách sử dụng tính năng theo dõi hàng tồn kho & các lô hàng chính xác của hệ thống quản lý kho DWMS.

Bạn có thể theo dõi hàng tồn kho theo trạng thái, số lượng, chi phí, kế hoạch đặt hàng tự động, dự báo hàng trong kho, quản lý hàng đến & hàng đi với các công cụ như quét mã vạch, các bộ phận được tuần tự hóa, số lô, khối lượng và ngày hết hạn của hàng hóa.

 

Quản lý vận chuyển đến & đi 

Phân loại và nhóm các hàng hóa có thuộc tính tương tự trong Đơn đặt hàng theo từng lô và hàng, vì vậy các đơn đặt hàng được nhận và vận chuyển một cách kịp thời. Quá trình sắp xếp Putaway (từ tiếp nhận hàng, phân loại và đặt hàng vào một vị trí trong kho, còn gọi là quá trình vận chuyển Logistic nội bộ) phân bổ hàng hóa nhanh hơn rất nhiều.

 

Tối ưu năng suất lao động

Tính năng Dự báo, Lịch làm việc và Bảng chấm công, Kế hoạch phẩn bổ công việc và giám sát, quản lý quá trình trung chuyển giúp cải thiện tốc độ và băng thông của hàng tồn kho.

 

Kiểm soát và Báo cáo

Cung cấp cái nhìn theo thời gian thực của các hoạt động bán hàng, mua hàng và kho, sự phân tích vận chuyển, và tổng doanh thu.

 

Cải thiện dịch vụ

Cải thiện đáng kể mối quan hệ của bạn với khách hàng, nhà cung cấp bằng cách cung cấp quyền truy cập vào Cổng thông tin (dành cho khách hàng và nhà cung cấp) và cung cấp thông tin hiển thị theo thời gian thực.

Quản lý kho

 • Quản lý hàng đến
 • Quản lý giao hàng
 • Quản lý hàng tồn kho:
  • Quản lý số serial 
  • Quản lý số lô
 • Quản lý vận chuyển hàng tồn:
  • Vận chuyển nội bộ
  • Quản lý vận chuyển
 • Quản lý thuộc tính sản phẩm
 • Cho thuê kho theo khu vực (kích thước)
 • Hàng tồn kho vật lý
 • Đa địa điểm
 • Quản lý kho ảo
 • Quản lý dư thừa hàng tồn kho
 • Quản lý giá hàng tồn kho
 • Điểm đặt hàng tự động
 • Bảng giá 
 • Quản lý đặt hàng và trả lại hàng
 • Kế hoạch và dự báo nhu cầu
 • Định giá hàng tồn kho với phương pháp FIFO/LIFO hoặc tính giá trung bình.
 • Ngày hết hạn giao hàng
 • Kiểm soát chất lượng 
 • Quản lý thông tin bảo hành sản phẩm thông qua số serial
 • Email cảnh báo các mức độ của hàng tồn kho
 • Hỗ trợ mã vạch (barcode)
 • Cho phép truy cập vào Cổng thông tin khách hàng để theo dõi các Đơn đặt hàng

 

Quản lý bán hàng

 • Quản lý báo giá
 • Quản lý đơn hàng bán
 • Quản lý đơn giao hàng
 • Hóa đơn
 • Bảng ghi chú công nợ
 • Danh sách thanh toán nhận được từ khách hàng
 • Đơn hàng trả lại
 • Quản lý chiết khấu
 • Dữ liệu khách hàng
 • Dữ liệu sản phẩm
 • Bảng giá
 • Gán nhiều mức giá cho các khách hàng khác nhau.

 

Quản lý mua hàng

 • Quản lý Đơn mua hàng
 • Quản lý báo giá
 • Hóa đơn mua hàng
 • Bảng ghi chú công nợ
 • Trả lại hàng mua
 • Dữ liệu nhà cung cấp
 • Gán nhiều mức giá cho các nhà cung cấp khác nhau
Google+