Chính phủ điện tử

h-Portal

h-Portal là phần mềm cổng thông tin chạy trên nền web, có khả năng cá nhân hóa tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Người dùng có thể tìm kiếm và tiếp cập nguồn dữ liệu và các dịch vụ đa dạng của những cá nhân hoặc đơn vị khác thông qua h-Portal. 

  • h-portal có khả năng hoạt động như một hệ thống mạng nội bộ, đảm nhận nhiệm vụ trao đổi thông tin trong công việc. 
  • h-portal đóng vai trò cầu nối tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp xúc, trao đổi và thực hiện giao dịch với đối tác, khách hàng của mình nhanh chóng và thuận tiện. Khi một doanh nghiệp sử dụng h-Portal thì tất cả mọi giao dịch đều được thực hiện trên một giao diện duy nhất nhưng thông tin thể hiện được cá nhân hóa theo từng đối tượng. 
  • Khả năng cá nhân hoá: Thiếp lập thông tin tùy theo nhu cầu của người dùng
  • Cập nhật nội dung: thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và cung cấp thông tin cho người dùng 
  • Hỗ trợ hiển thị trên nhiều môi trường: cho phép hiển thị cùng một nội dung thông tin trên nhiều loại thiết bị khác nhau 
  • Cơ chế đăng nhập một lần: xác thực người dùng hiện thời mà không đòi hỏi người dùng phải đăng nhập lại tại mỗi ứng dụng
  • Quản trị portal: xác định cách thức hiển thị thông tin bao gồm thiết lập giao diện người dùng, thiết lập các thành phần thông tin, các kênh tương tác với người sử dụng, thiết lập nhóm người dùng cùng với các quyền truy cập và sử dụng thông tin khác nhau
  • Quản trị người dùng: cung cấp các khả năng quản trị người dùng

 

Google+