Khai trương "Giải pháp giao thông thông minh trên nền bản đồ số"

Mô tả video

Chiều 14/1, “Giải pháp giao thông thông minh trên nền bản đồ số” chính thức đưa vào sử dụng trên phạm vi toàn quốc. 

Google+