Giao thông thông minh

Hệ thống quản lý vận tải cho Sở GTVT

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN TẢI CHO SỞ GTVT

HanelSoft đề xuất giải pháp xây dựng “HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN TẢI” áp dụng cho Sở GTVT tích hợp các hệ thống khác nhau, cung cấp các tính năng chuyên biệt, đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động vận tải tập trung, điều hành tổng thể và thống nhất trên toàn tỉnh/thành phố, tuân thủ các quy định trong hoạt động quản lý vận tải cũng như sẵn sàng cho hoạt động tích hợp gửi nhận dữ liệu và báo cáo theo yêu cầu của Bộ GTVT và TCĐBVN. Hệ thống có những điểm nổi bật như sau:

  • Tích hợp: Quản lý dữ liệu tập trung, giúp Sở GTVT có thể theo dõi hoạt động của phương tiện trên một hệ thống một cách nhanh chóng.
  • Hệ thống thực hiện truyền nhận dữ liệu với các hệ thống của TCĐBVN qua các giao thức đã được quy định sẵn một cách dễ dàng.
  • Hệ thống có khả năng tùy biến cao, có thể mở rộng tính năng, báo cáo theo nhu cầu quản lý đặc thù của từng Sở GTVT.
  • Quản lý trực quan trên nền bản đồ số thống nhất.
  • Truy xuất dữ liệu báo cáo nhanh chóng, chính xác. Các báo cáo hỗ trợ kết xuất ra nhiều định dạng: excel, pdf...
  • Sử dụng trên nhiều thiết bị: máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh. Sử dụng mọi lúc, mọi nơi với kết nối an toàn qua môi trường Internet.

quản lý vận tải

 

quản lý vận tải

Google+