HanelSoft trong chương trình Công dân @ - Đài TH Hà Nội tháng 12/2015

Mô tả video

HanelSoft đạt Chứng chỉ và áp dụng tiêu chuẩn Hệ thống An toàn Thông tin ISO 27001:2013 - Phóng sự trên HN1 ngày 25/12/2015

Google+