HanelSoft - Giao thông thông minh - Hà Nội TV 7/10/2016

Mô tả video

Giải pháp giao thông thông minh của công ty Hanel chủ trì, hợp tác với Bộ Giao thông được Hanel Software Solutions thực hiện và đã đạt được những thành công bước đầu trong việc cải thiện hệ thống giao thông thành phố Hà Nội.

Với Hệ thống giám sát hành trình, kể từ khi đưa vào triển khai ngày 15/7/2015, tính đến ngày 20/09/2016, số lượng phương tiện kết nối với hệ thống đã lên đến 415,909 phương tiện.Theo kế hoạch, đến hết ngày 31/12/2016, lượng phương tiện kết nối vào hệ thống sẽ tăng lên mức trên 600.000 phương tiện. Và trong năm 2017, lượng kết nối đến hệ thống trung tâm sẽ lên đến 1.000.000 phương tiện.Giải pháp GTTM có thể coi là thành công lớn nhất của CNTT Việt Nam trong quản lý ngành GTVT; bên cạnh đó còn tạo ra những lợi ích to lớn cho người dân và doanh nghiệp.

Google+