HanelSoft - 3 năm một chặng đường

Mô tả video

3 năm phát triển và khẳng định, bao thành công đã đạt được cũng sẽ là bước đầu, bản lề cho sự đổi mới và sáng tạo không ngừng của HanelSoft trong quá trình khẳng định tên tuổi và thương hiệu. Đại dương còn rộng, hải trình phía trước còn dài, HanelSoft sẽ vững vàng, đầy kiêu hãy và tự tin, chở theo những hoài bão và nhiệt huyết để tiến về phía trước.

Google+