Sản phẩm và Dịch vụ

Giao thông thông minh

ĐỀ ÁN “GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ”

Áp dụng đối với lĩnh vực đường bộ

Trong những năm vừa qua, với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế xã hội, đặc biệt là đối với các ngành xây dựng, xuất nhập khẩu và du lịch cũng như đời sống của người dân ngày càng được cải thiện đã đặt ra những nhu cầu mới cho công tác quản lý và điều hành của ngành GTVT. Với sự nỗ lực của ngành và các chiến lược chính sách về phát triển lĩnh vực GTVT quốc gia của Đảng và Chính phủ, bộ mặt giao thông của cả nước đã có nhiều thay đổi tích cực.

Tuy nhiên, so với nhu cầu, giao thông vận tải nước ta vẫn còn một số hạn chế, yếu kém. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT) vẫn còn trong tình trạng lạc hậu, thiếu nhiều công trình hiện đại; chưa có công cụ quản lý hạ tầng thật sự hiệu quả để giảm thiểu chi phí bảo trì, nâng cấp. Vốn đầu tư dành cho ngành còn thấp, cơ cấu phân bổ vốn giữa các phương thức chưa hợp lý. Cơ cấu phát triển các phương thức vận tải chưa hợp lý, chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của từng phương thức vận tải, kết nối giữa các phương thức còn yếu. Tốc độ tăng trưởng phương tiện tỷ lệ nghịch với ý thức người tham gia giao thông, tỷ lệ tai nạn giao thông còn cao, ùn tắc giao thông còn phổ biến tại các đô thị, ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, hệ thống quản lý còn thủ công, chất lượng và hiệu suất phục vụ thấp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, đòi hỏi phải tích cực phát triển, hoàn thiện hệ thống.

Việc lắp hộp đen giám sát hành trình bắt buộc theo lộ trình với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách là chủ trương đúng đắn trong hoạt đông ứng dụng công nghệ để kiểm soát hoạt động giao thông vận tải, tuy nhiên chưa kiểm soát được tốc độ theo cung đường để tăng cường giám sát, đảm bảo ATGT.

Toàn ngành GTVT chưa có bản đồ số thống nhất, giúp mô phỏng trực quan các hoạt động giao thông vận tải, thể hiện tính tương tác giữa các thành phần, điều chỉnh và quy hoạch mạng/tuyến phù hợp với hiện trạng thực tế, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành và chất lượng giao thông.

Với mục tiêu là hướng tới một nền giao thông Việt Nam chất lượng và an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước, đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải là một trong những ưu tiên hàng đầu mà Bộ GTVT đang triển khai thực hiện. Xây dựng và triển khai hệ thống giải pháp CNTT không chỉ hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước về GTVT mà còn mang lại những lợi ích cho xã hội như thúc đẩy phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ ngành du lịch, gắn kết vùng miền…

Nhằm đảm bảo hệ thống giao thông vận tải nước ta đến năm 2020 cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải của xã hội, đảm bảo chất lượng ngày càng được nâng cao, giá thành hợp lý; phát triển và bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, tiện dụng,; tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và hạn chế ô nhiễm môi trường, về tổng thể, hình thành được một hệ thống giao thông vận tải hợp lý giữa các phương thức vận tải, phát triển một cách đồng bộ, từng bước tiến tới hiện đại nhằm góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Với những yêu cầu trên, ngành giao thông vận tải cần có một Hệ thống quản lý GTTM công nghệ cao trên một bản đồ kỹ thuật số thống nhất và đầy đủ, đảm bảo các yêu cầu về công nghệ, quản lý và khai thác.  Đặc biệt bản đồ số này là của Việt Nam, do người Việt Nam xây dựng và làm chủ, sẽ có ý nghĩa chính trị, an ninh và đảm bảo tính cập nhật. Do đó việc xây dựng và triển khai ứng dụng đề án “Giải pháp giao thông thông minh trên nền bản đồ số” là vô cùng cần thiết trong thời điểm hiện nay.

giao thông thông minh

Với tầm nhìn về giải pháp tổng thể điều hành giao thông thông minh, phù hợp với chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Chính phủ, đề án “Giải pháp giao thông thông minh trên nền bản đồ số” hướng đến xây dựng và tích hợp thành một hệ sinh thái giao thông, vừa hỗ trợ công tác Quản lý nhà nước, điều hành và quy hoạch giao thông một cách hợp lý, khoa học; vừa đảm bảo cung cấp tiện ích cho người và phương tiện tham gia giao thông một cách tiện lợi và chất lượng hơn.

Để thực hiện được điều đó, cần xây dựng một nền tảng bản đồ số thống nhất, đảm bảo tính hiện đại, mạnh mẽ, tuân thủ đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật công nghiệp tiên tiến và đảm bảo tính mở. Theo thời gian, khi có đủ điều kiện về chính sách, nhân lực, vật lực, giải pháp sẵn sàng đáp ứng việc mở rộng các ứng dụng, tích hợp các hệ thống khác nhau để tạo thành hệ sinh thái giao thông thông minh.

Các nội dung có thể triển khai trên nền tảng bản đồ số:

 • Thu thập dữ liệu giao thông và tích hợp thành các lớp dữ liệu trên hệ thống bản đồ số;
 • Xây dựng các ứng dụng trên nền tảng web và di động để phục vụ khai thác, kết nối các CSDL giao thông;
 • Tích hợp thông tin giám sát hành trình, kiểm soát luồng tuyến, kiểm soát tốc độ, kiểm soát hành trình vận chuyển hàng hóa và hành khách;
 • Kết nối giao dịch vận tải hàng hóa, hành khách, đảm bảo giảm tối đa lưu lượng xe không tải và hỗ trợ kiểm soát tải trọng, hỗ trợ kiểm soát chỉ số giá vận tải;
 • Hướng tới kết nối vận tải đa phương thức;
 • Hỗ trợ đánh giá lưu lượng giao thông trên các cung đường và công trình, hỗ trợ đánh giá hiện trạng của các công trình giao thông sau đầu tư, phục vụ công tác bảo trì và nâng cao hiệu quả sử dụng công trình;
 • Phát triển, nâng cấp thiết bị Giám sát hành trình hỗ trợ tương tác 2 chiều, giúp hỗ trợ lái xe và người tham gia thông tin nắm bắt nhanh và chính xác các tình huống khi tham gia giao thông: chỉ dẫn đường đi đúng lộ trình tối ưu, đúng tải trọng cầu đường cho phép, cảnh báo nhắc nhở vi phạm tốc độ theo từng cung đường, cảnh báo điểm đen, điểm ùn tắc, cung cấp các thông tin tiện ích về giao thông…
 • Phân tích, đánh giá, hỗ trợ và kết nối các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, nhằm nâng cao hiệu quả, tính kịp thời trong hoạt động cứu hộ cứu nạn;
 • Kiểm soát hành trình thực tế, sẵn sàng cho việc triển khai các giải pháp thu phí không dừng, hỗ trợ thu phí lưu hành đúng và đủ theo hành trình sử dụng;

Xây dựng cộng đồng giao thông, chia sẻ và kết nối thông tin, để mỗi chuyến đi là sự thoải mái và an toàn hơn.

Đọc thêm...

Mục tiêu của đề án

1. Mục tiêu tổng quát

“Xây dựng một giải pháp công nghệ thông tin tổng thể hiện đại với sự kết nối toàn bộ các hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên nền bản đồ số thống nhất của ngành GTVT, mang lại hiệu quả cho công tác quản lý, mang lại lợi ích của người dân và doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và chủ động hội nhập Quốc tế”

2. Mục tiêu cụ thể

 1. Xây dựng nền bản đồ số thống nhất cho ngành GTVT, ứng dụng trong lĩnh vực đường bộ;
 2. Triển khai thu thập dữ liệu biển báo giao thông và tích hợp thành các lớp dữ liệu trên hệ thống bản đồ số, giai đoạn 1 tập trung vào hơn 20.000 km đường Quốc Lộ. Trong tương lai có thể tiếp tục mở rộng đến hơn 128.000 km các Tỉnh lộ, giao thông đô thị tại các tỉnh, thành phố và các lộ trình giao thông;
 3. Xây dựng các ứng dụng quản lý giao thông thông minh trên nền bản đồ số, bao gồm: Hệ thống quản lý biển báo giao thông; Hệ thống xử lý dữ liệu GSHT và kiểm soát tốc độ theo cung đường; Tích hợp quản lý hành trình tuyến cố định trên nền bản đồ số; Hệ thống kết nối thông tin giao dịch vận tải;
 4. Xây dựng trục tích hợp thông tin giao thông vận tải đường bộ nhằm tích hợp các lớp bản đồ, các hệ thống, CSDL vào hệ thống dữ liệu tập trung, đảm bảo kết nối và sử dụng cho các hệ thống phục vụ quản lý nhà nước và có thể cho phép khai thác giá trị gia tăng khác trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ;
 5. Xây dựng hệ thống báo cáo, thống kê dữ liệu để phân tích và khai thác các nguồn dữ liệu được tích hợp trong giải pháp một cách đầy đủ, xuyên suốt, nhiều chiều, hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước, điều hành giao thông, thống kê và dự báo liên quan đến các hoạt động giao thông vận tải đường bộ, góp phần hỗ trợ ra quyết định và nâng cao chất lượng cho ngành giao thông;
 6. Xây dựng quy trình, quy định liên quan: Quy trình thu thập dữ liệu GTVT và tích hợp lên bản đồ số; quy trình vận hành và khai thác hệ thống; đảm bảo tính hiệu quả sử dụng, đồng thời đảm bảo tính bảo mật dữ liệu;
 7. Đào tạo, chuyển giao công nghệ và vận hành hệ thống;

Các hoạt động và giải pháp thực hiện Đề án

1. Xây dựng bản đồ số cho ngành giao thông vận tải trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ

Xây dựng bản đồ số ngành giao thông vận tải đường bộ thông qua việc thu thập dữ liệu giao thông và tích hợp thành các lớp dữ liệu nhờ ứng dụng công nghệ xử lý dữ liệu không gian trên hệ thống bản đồ số từ các nguồn dữ liệu đảm bảo tính pháp lý và độ chính xác như: Dữ liệu bản đồ nền địa hình được cung cấp từ Bộ Tài nguyên và môi trường; Các lớp dữ liệu chuyên ngành (hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ, phương tiện, người lái…) hình thành từ các nguồn dữ liệu chuyên ngành Giao thông vận tải đường bộ.

Bản đồ số là nền tảng quan trọng không thể thiếu trong quản lý GTVT. Ứng dụng bản đồ số và tích hợp các lớp dữ liệu chuyên ngành, từ hạ tầng, phương tiện và con người một cách thống nhất sẽ cho phép hình thành một trung tâm chỉ huy, giám sát hoạt động và tạo ra khả năng tương tác giữa các thành phần, kiểm soát tức thời cái gì, ở đâu, đang làm gì, tương tác với các đối tượng khác ra sao, …

Nền bản đồ số được thiết kế chuyên biệt và xây dựng để lưu trữ, hiển thị, quản lý và phân tích dữ liệu GTVT trên nền tảng GIS. Giải pháp này kết hợp khả năng GIS và mô hình hóa vận chuyển trong một nền tảng tích hợp duy nhất, giúp tạo lập bản đồ, hiển thị, phân tích, tìm kiếm trên nền tảng thống nhất, hỗ trợ các công cụ phân tích được thiết kế cho các ứng dụng GTVT.

Giao thông thông minh

2. Xây dựng trục tích hợp thông tin lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ

Xây dựng trục tích hợp thông tin lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ xuyên suốt và đầy đủ trên nền bản đồ số để kết nối và chia sẻ dữ liệu cho các ứng dụng quản lý chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ, như hệ thống quản lý cầu, đường, phương tiện, người lái, các tài sản đường bộ... theo quy định về tích hợp và chia sẻ thông tin, dữ liệu của các cơ quan quản lý nhà nước và hoặc khai thác giá trị gia tăng khác trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ.

Hệ thống là giải pháp dữ liệu lớn và tích hợp thông tin cho các ứng dụng công nghệ liên quan như hệ thống quản lý cầu, đường, phương tiện, người lái, các tài sản đường bộ…tạo thành 1 hệ thống thông tin xuyên suốt và đầy đủ các thông tin liên quan. Các nhóm thông tin, dữ liệu tích hợp sẽ được biểu diễn ở dạng các lớp dữ liệu, đặt tập trung trên nền bản đồ số thống nhất phục vụ phân tích và xử lý các thông tin chuyên ngành.

Giao thông thông minh

Đọc thêm...

Google+