Công ty CP Giải pháp phần mềm Hanel trong bản tin công nghệ - Đài TH Hà Nội

Mô tả video

Công ty CP Giải pháp phần mềm Hanel (HanelSoft) trong bản tin công nghệ Đài PT&TH Hà Nội ngày 11/10/2013

Google+