Game Vietnamese Road - VTC

Mô tả video

Tựa game về Giao thông Việt đang gây "bão" được sáng tạo bởi một nữ thiết kế game người Nhật, hợp tác cùng team Mobile của công ty CP Giải pháp phần mềm Hanel (HanelSoft).

Google+