Chuyện đô thị: Giao thông thông minh trên nền bản đồ số - Đài PTTH Hà Nội ngày 20/02/2016

Mô tả video

TGĐ HanelSoft - Nguyễn Quang Minh tham gia Tọa đàm Chủ đề : "Giao thông thông minh trên nền bản đồ số" . Phát sóng trên kênh HN1 này 20/02/2016

Google+