Dịch vụ BPO

BPO cho Ngân hàng

Dự án được vận hành cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank).

Với thế mạnh về công nghệ được chứng nhận đạt Hệ thống bảo mật thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001, HanelSoft cung cấp dịch vụ số hóa dữ liệu cho VP Bank với mức độ uy tín và chất lượng tuyệt đối.  Tại dự án này, HanelSoft chịu trách nhiệm Xử lý và nhập dữ liệu, cùng với Dịch vụ Telesales/ Chăm sóc khách hàng. Quá trình kiểm tra và nhập dữ liệu với độ chính xác cao trên 99% với hệ thống nhập liệu song song.

HanelSoft bắt đầu cung cấp dịch vụ cho VP Bank từ tháng 1 năm 2015. 

Số lượng nhân sự cho dự án: 70 người tại Văn phòng Hà Nội. 

BPO service

Google+