KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Cảm ơn Liên danh Hanel-Vietbando đã cử ra những kỹ sư rất tài năng để có thể xây dựng một giải pháp Giao thông thông minh toàn diện; mang lại nhiều lợi ích cho Xã hội, người dân nói chung và bộ Giao thông vận tải nói riêng.

Ông Nguyễn Hồng Trường - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Chúng tôi rất ấn tượng với tính năng và khả năng tùy biến của hệ thống. Nhưng trên hết là sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của  đội ngũ Hanelsoft trong suốt quá trình triển khai, hỗ trợ khách hàng.

Bà Tan Lay Yan - Trưởng phòng Quản lý Hệ thống Thông Tin Nippon Paint

Google+